Strefa Edukacji

Projekt Otwarte Drzwi Do Kultury to przede wszystkim oferta programu edukacyjnego w zakresie obejmującym zagadnienia zasobów legalnych źródeł, prawa autorskiego, zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów, nauczycieli i lokalnych społeczności. W postaci warsztatów połączonych z seansami filmów, spektakli operowych i teatralnych na wielkim ekranie. Organizujemy warsztaty i spotkania dla różnych grup wiekowych.

  • Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych połączone z projekcją filmu „Mały Książę”.
  • Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej połączone z projekcją wcześniej wybranego filmu.
  • Szkolenia dla nauczycieli.
  • Spotkanie z filmem dla wszystkich.
  • Pokazy spektakli operowych i teatralnych.