Program ramowy

RANEK godz.8.30/9.00

PRZYGODA Z FILMEM – dla uczniów szkół podstawowych
pokaz filmu połączony z warsztatami

PRZEDPOŁUDNIE I WCZESNE POPOŁUDNIE godz.11.30 – 14.30

WEHIKUŁ KULTURY → KIERUNEK KINO – pokaz filmu i interaktywny warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

POPOŁUDNIE godz.15.00 – 17.00

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI potwierdzone certyfikatem

PÓŹNE POPOŁUDNIE godz.17.30 – 19.45

BĄDŹMY WSZYSCY W KULTURZE → KINO DLA WSZYSTKICH – wielopokoleniowe spotkanie z kulturą – prelekcja i pokaz filmu dla mieszkańców.

WIECZÓR godz.20.00

SPEKTAKL NA ŻYCZENIE – pokaz spektaklu teatralnego lub przedstawienia operowego z wykorzystaniem nowoczesnych mediów – cyfrowego zapisu spektaklu – na specjalne życzenie lokalnej społeczności.