O PROJEKCIE

Zasadniczym powodem, dla którego powstał projekt Otwarte Drzwi do Kultury, jest problem utrudnionego dostępu do kultury i możliwości aktywnego uczestnictwa w niej mieszkańców niewielkich polskich miejscowości.

Otwarte Drzwi Do Kultury to pokazy filmowe połączone z warsztatami, dla uczniów nauczycieli i lokalnych społeczności. Przede wszystkim zależy nam na edukacyjnym wymiarze projektu – dotyczy to poszerzania świadomości i wiedzy na temat korzystania z legalnych zasobów w Internecie, bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń czyhających na internautów, zagadnień ochrony własności intelektualnej, a także edukacji filmowej. Projekt umożliwia wszystkim uczestnictwo, ma charakter wielopokoleniowy, łączy zamiast dzielić.

Dlatego hasło przewodnie projektu brzmi: Bądźmy wszyscy w kulturze.

Projekt Otwarte Drzwi Do Kultury upowszechnia kulturę – w szczególności sztukę filmową. Realizowany jest w formie kina objazdowego, a seanse filmowe towarzyszą warsztatom na temat dostępu do kultury – w tym przede wszystkim korzystania z legalnych źródeł w Internecie oraz edukacji medialnej i filmowej. Chcemy uświadomić odbiorcom, które źródła kultury i zasoby w Internecie są legalne, jak można z nich bezpiecznie korzystać, czym jest prawo autorskie i własność intelektualna -€“ czyli w jaki sposób korzystać z kultury w sieci, wspierając jednocześnie jej twórców. Program.

Pragniemy umożliwić mieszkańcom mniejszych miejscowości dostęp do pełnego spektrum twórczości artystycznej. Dotyczy to zarówno bezpośredniego kontaktu jak i Internetu. Chcemy pokazać bogactwo kultury w której żyjemy. Edukacyjny wymiar projektu, realizowany poprzez warsztaty, pozwala poznać legalne źródła kultury w Internecie oraz uczy jak z nich korzystać.

W ramach  aktywności, oprócz warsztatów, szkoleń, pokazów filmowych, spektakli teatralnych i operowych na wielkim ekranie i dyskusji, organizujemy także kreatywne konkursy. Na stronie projektu dostępne są scenariusze lekcji do prezentowanych filmów. Fundacja Legalna Kultura prowadzi bogatą i stale rozwijającą się strefę edukacji dostępną na stronie www.legalnakultura.pl.

Pierwsza edycja Otwartych Drzwi Do Kultury zakończyła się 30 grudnia. Zrealizowana została w 30 miejscowościach na terenie Polski.

Projektowi  towarzyszyły badania socjologiczne „Włączeni w obieg”  realizowane i finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej -€“ Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet Badania i Rozwój.

Finałem projektu były dwa ogólnopolskie konkursy: plastyczny – oparty na motywach filmu – „Mały Książę” i filmowy – inspirowany ulubionymi filmami, książkami i muzyką – „Nakręć to”. Konkurs okazał się fantastycznym sukcesem – galeria talentów, fajerwerki wyobraźni i feeria barw.

Dzięki tym wszystkim działaniom mogliśmy realizować zasadnicze zadania projektu -€“ znosić bariery w dostępie do kultury w przestrzeni rzeczywistej i w sieci oraz propagować bezpieczne korzystanie z zasobów kultury z legalnych źródeł.

Cele projektu:

1. Promocja świadomego uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców miejscowości z utrudnionym dostępem do kultury.

2. Zwiększenie kompetencji kulturalnych i społecznych uczniów, nauczycieli i pozostałych mieszkańców miejscowości z utrudnionym dostępem do kultury poprzez umożliwienie im bezpośredniego uczestnictwa.

3. Poszerzenie świadomości odbiorców w zakresie dostępu do zasobów legalnych źródeł kultury w sieci i umiejętności korzystania z nich.

4. Budowanie lokalnej wspólnoty odbiorców kultury i zainicjowanie aktywności kulturalnej poprzez działania edukacyjno-animacyjne.

5. Rozwijanie umiejętności uczniów z zakresu edukacji filmowej oraz pobudzenie do rozwijania własnych zainteresowań twórczych.

6. Integracja różnych grup społecznych i wiekowych wokół kultury -€“ ponadpokoleniowy charakter Otwartych Drzwi Do Kultury.

7. Uświadamianie zagrożeń dla kultury i jej odbiorców, wynikających z korzystania z nielegalnych źródeł.

8. Zaznajomienie odbiorców z praktycznym wymiarem prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej -€“ w szkole, pracy nauczyciela i życiu codziennym.

9. Nawiązanie współpracy ze szkołami, domami kultury, bibliotekami i organizacjami pozarządowymi w celu prezentacji możliwości edukacji filmowej.

10. Uświadomienie mieszkańcom mniejszych miejscowości, że brak dostępu do kultury nie musi oznaczać wykluczenia z życia kulturalnego. Pobudzenie i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

11. Uświadomienie uczestnikom pokazów i warsztatów realnego wpływu aktywnego uczestnictwa w kulturze na rozwój ich zdolności, umiejętności, a także poszerzanie wiedzy i promocja polskiej sztuki filmowej.

Projekt Otwarte Drzwi do Kultury jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby tych, którzy mają utrudniony dostęp do kultury.

 

Projekt współfinansowany przez:

 

Fundacja Legalna Kultura dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu i jego sukcesu.