Badania socjologiczne

WŁĄCZENI W OBIEG

Projektowi Otwarte Drzwi Do Kultury towarzyszyły badania socjologiczne, które prowadziliśmy wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych uczestników projekcji filmowych. Ich celem było zdobycie wiedzy na temat postaw, zachowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców mniejszych polskich miast i wsi. Z naciskiem zwłaszcza kwestia dostępu do kultury w Internecie – a zatem filmy, seriale, muzyka, gry etc.

W badaniu wzięło udział ponad 2000 osób i prowadzone było ono za pomocą kwestionariusza ankiety, zawierającego zarówno pytania ogólne (np. możliwości korzystania z materiałów zamieszczonych w sieci, stosunek do polskiego kina), jak i bardziej szczegółowe (np. oglądane ostatnio w Internecie filmy czy potrzeba funkcjonowania kina w Państwa miejscowości).

W projekcie badawczym położyliśmy akcent na sferę bardzo istotną w dobie cyfrowej rzeczywistości – wiedzę na temat legalnych źródeł kultury dostępnych w sieci, których pojawia się coraz więcej. Poprzez badanie dowiedzieliśmy się, na ile są one znane i wykorzystywane przez uczestników Otwartych Drzwi Do Kultury.

Dzięki naszemu projektowi badawczemu pozyskana została wiedza, która pozwoliła lepiej dopasować strategie kulturalne na różnych poziomach zarządzania do możliwości i potrzeb mieszkańców mniejszych miejscowości, z ograniczonym dotychczas dostępem do kultury – a zwłaszcza najnowszych produkcji.

 

Projekt „Włączeni w obieg” został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej. Priorytet Badania i Rozwój.